Hội thảo “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 23/09/2013, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”.

 Đến dự hội thảo có sự tham gia của:
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, đại diện Ban chấp hành Công Đoàn, đại diện Đoàn thanh niên Viện và các chuyên gia thuộc Viện.

Sau lời phát biểu chỉ đạo hội thảo của Thứ trưởng, Viện trưởng Phan Văn Kha đã trình bày báo cáo về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện. Nội dung báo cáo đề cập đến các vấn đề sau:
- Sự cần thiết đổi mới tổ chức và hoạt động Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;
- Thực trạng tổ chức và hoạt động của Viện trong thời gian qua;
- Đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện;
- Tổ chức thực hiện quá trình đổi mới;
- Đề xuất một số khuyến nghị để thực hiện việc đổi mới.

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, hội thảo đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung trên, cũng như chia sẻ thông tin giữa Bộ, Cục, Vụ và các chuyên gia của Viện.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thảo:
 

23091.JPG
 
23093.JPG
 
23095.JPG
 
23097.JPG
    
23098.JPG