Lễ công bố các Quyết định về tổ chức và cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

29/12/2017 15:04 GMT+7
Triển khai thực hiện Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Viện.

Đến dự buổi lễ, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Đảng Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có GS.TS. Trần Công Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; các Phó Viện trưởng; Thường vụ Đảng ủy Viện;Thường vụ Công đoàn Viện; Bí thư các chi bộ; Lãnh đạo các đơn vị; Bí thư Đoàn Thanh niên Viện và các Thầy, Cô nguyên là Lãnh đạo Viện, các chuyên gia của Viện.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Trần Công Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHGDVN thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện chúc mừng Lãnh đạo các đơn vị đã được Đảng ủy Viện tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời Viện trưởng cũng giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo các đơn vị cần sớm ổn định tổ chức, tạo sự đoàn kết, sức mạnh và trí tuệ của tập thể cán bộ trong đơn vị, tích cực đổi mới hoạt động để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và của Viện. Cũng tại buổi lễ, Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn tới Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo các Vụ/Cục thuộc cơ quan Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ Viện trong quá trình triển khai Đề án Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện KHGDVN.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Trương Xuân Cảnh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,  
đọc quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể 
 

TS. Lương Việt Thái, Phó Bí thư Đảng ủy Viện đọc quyết định về việc thành lập các Chi bộ
theo cơ cấu tố chức các đơn vị mới và chỉ định Bí thư lâm thời các Chi bộ
Viện trưởng Trần Công Phong trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
Phòng Quản lý Khoa học, 
Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng (ngoài cùng bên trái) 

Các Phó Trưởng phòng (từ phải qua trái): TS. Lương Việt Thái, TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, TS. Phạm Thị Bích Đào
 
 Viện trưởng Trần Công Phong trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính.  
Trưởng phòng: TS. Trương Xuân Cảnh
Các Phó Trưởng phòng: CN. Võ Quỳnh Anh (bên phải),ThS. Phạm Diệp Huệ Hương 

Viện trưởng Trần Công Phong trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tài chính – Quản trị.  

Trưởng phòng: ThS. Dương Trần Đức Minh
Các Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Anh Đức (ngoài cùng bên phải), 
ThS. Trần Thị Thúy An 

Viện trưởng Trần Công Phong trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 
Ban
nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục
Trưởng ban: TS. Trịnh Thị Anh Hoa (bên phải);
Phó Trưởng ban: ThS. Mạc Thị Việt Hà

Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 
Ban
nghiên cứu Giáo dục Dân tộc
Trưởng ban: TS. Hà Đức Đà (ở giữa)
; Phó Trưởng ban: TS. Đào Thị Bình  

Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt
Trưởng ban: PGS.TS. Phạm Minh Mục; Phó Trưởng ban: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa 

 Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban nghiên cứu Đánh giá giáo dục
Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương (bên phải);
Phó Trưởng ban: PGS.TS.Chu Cẩm Thơ 

Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Trưởng ban: TS. Nguyễn Minh Tuấn; Phó Trưởng ban: ThS. Bế Hồng Hạnh (bên phải)

 Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
Trung tâm Ứng dụng Khoa học giáo dục
Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Lưu Văn Định 

 Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông
Phó Giám đốc phụ trách: PGS.TS. Phạm Đức Quang (thứ 2 từ bên phải). 

Các Phó Giám đốc: TS. Dương Quang Ngọc (ở giữa),ThS. Hà Văn Quỳnh (bên phải),ThS. Đoàn Thị Thúy Hạnh 

Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học
Giám đốc: TS. Lê Đông Phương (bên phải); Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Ánh 

 Phó Viện Trưởng Lê Anh Vinh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dự báo
Giám đốc: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà (thứ 2 từ bên phải)
Các Phó Giám đốc: ThS. Đinh Tiến Dũng (bên phải), ThS. Vương Hồng Hạnh 

 Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
Trung tâm
nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học
Phó Giám đốc phụ trách: TS. Nguyễn Hồng Thuận (thứ 2 từ bên phải)
Các Phó Giám đốc: TS. Vương Thị Phương Hạnh (bên phải), TS. Đặng Thị Minh Hiền
 

Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non
Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh (thứ 2 từ bên trái)
Các Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bích (bên phải), TS. Lê Thị Luận 

 Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng chụp ảnh kỉ niệm cùng Ban Giám hiệu các trường Thực nghiệm

 Lãnh đạo Viện chụp ảnh kỉ niệm cùng các chuyên gia của Viện

 Lãnh đạo Viện chụp ảnh kỉ niệm cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện