Tập huấn về Xây dựng chiến lược và kế hoạch GD cấp quốc gia và địa phương; và Tập huấn về Lập kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở giáo dục Đại học

06/02/2018 15:56 GMT+7
Nằm trong chương trình Hội thảo quốc tế Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra từ ngày 5 – 7/2/2018, ngày 6/2/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức 02 lớp tập huấn về xây dựng chiến lược và kế hoạch GD cấp quốc gia và địa phương (do TS. Gu Saw Lan – Trưởng phòng Mạng lưới và Hợp tác quốc tế - Viện Aminuddin Baki, Bộ Giáo dục Malaysia đứng lớp); và tập huấn về lập kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở giáo dục đại học (do GS.TS. Nguyễn Lộc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành và TS. Roger Chao Jr., Trung tâm quốc tế về đổi mới giáo dục Đại học, UNESCO, giảng dạy).

Tham dự các lớp tập huấn có rất nhiều nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lí giáo dục, giáo viên, giảng viên đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Sở Giáo dục & Đào tạo và các cơ sở giáo dục khác trên cả nước

Các giảng viên đã trao đổi những vấn đề lí luận, kĩ thuật cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục của các nước trên thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã tích cực tham gia, chia sẻ kinh nghiệm từ địa phương, nhà trường. Qua đó, các bên tham gia các lớp tập huấn đã trao đổi cách thức để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn giáo dục Việt Nam đặc biệt là trong giai đoạn sắp tới.

Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn:

 

 

GS.TS. Nguyễn Lộc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 

TS. Roger Chao Jr., Chuyên gia Trung tâm quốc tế về đổi mới giáo dục đại học, UNESCO

 

 

Các học viên lớp Tập huấn về Lập kế hoạch chiến lược phát triển
cơ sở giáo dục đại học tham gia thảo luận tại chỗ

TS. Gu Saw Lan – Trưởng phòng Mạng lưới và Hợp tác quốc tế
- Viện Aminuddin Baki, Bộ Giáo dục Malaysia

 

 

Không khí lớp tập huấn Xây dựng chiến lược và kế hoạch giáo dục
cấp quốc gia và địa phương