Hội thảo Đánh giá Chương trình, tài liệu học xóa mù chữ hiện hành và định hướng biên soạn Chương trình, tài liệu dạy và học xóa mù chữ mới

26/04/2018 23:54 GMT+7

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ban nghiên cứu Giáo dục thường xuyên (GDTX), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá chương trình, tài liệu học xóa mù chữ hiện hành và định hướng biên soạn chương trình, tài liệu dạy và học xóa mù chữ mới”.

 

Tới dự và chỉ đạo Hội thảo về phái Viện Khoa học giáo dục Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh- Phó Viện trưởng. Về phái Vụ GDTX có ông Phạm Sỹ Bỉnh- Phó vụ trưởng cùng các chuyên viên. Tham dự hội thảo còn có đại diện Hội khuyến học Việt Nam, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tại Hội thảo TS. Nguyễn Minh Tuấn đã trình bày báo cáo đánh giá chương trình XMC hiện hành và đề xuất định hướng xây dựng chương trình XMC mới dựa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông mới. Báo cáo đã chỉ ra những bất cập chương trình XMC hiện hành sau 10 năm thực hiện như: thay đổi về đối tượng người học, hiện nay đối tượng người học chủ yếu là người lớn độ tuổi từ 35-60, có những phần nội dung không phù hợp, yêu cầu về kiến thức kĩ năng là cao so với đối tượng học viên XMC, một số dung môn học như Tự nhiên-Xã hội, Khoa học,.. chưa cập nhật với sự phát triển KT-XH hiện nay, điều kiện thực hiện chương trình còn nhiều khó khăn bất cập,.. trên cơ sở đó báo cáo đưa ra định hướng xây dựng chương trình XMC mới: cần đảm bảo được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực như yêu cầu của chương trình tiểu học, cấu trúc chương trình thành 2 giai đoạn: giai đoạn I bao gồm các lớp 1, 2, 3 học các môn cơ bản Tiếng Việt, Toán, Hoạt động trải nghiệm; giai đoạn II bao gồm lớp 4, 5 học các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm môn Tin học và môn Ngoại ngữ được thiết kế, câu trúc lại thành các chuyên đề tự chọn đáp ứng nhu cầu người học.

 

ThS. Bế Hồng Hạnh báo cáo đánh giá tài liệu học XMC hiện hành và định hướng biên soạn tài liệu, SGK dạy và học XMC mới. Báo cáo đã chỉ ra những bất cập của tài liệu đang sử dụng hiện nay như: có những phần nội dung trong các môn học chưa phù hợp với học viên ngời lớn, kiến thức chưa áp dụng được vào thực tiễn lao động sản xuất, tranh anh minh họa, ngôn ngữ trình bày chưa phù hợp, kênh hình và kênh chữ chưa cân đối, các ví dụ chưa sát với đối tượng người học là người lớn,..

Trên cơ sở các báo cáo đánh giá chương trình và tài liệu dạy và học XMC hiện hành và đề xuất định hướng xây dựng chương trình XMC mới, tại hội thảo các chuyên gia đã tập trung thảo luận những định hướng về xây dựng chương trình và tài liệu, SKG dạy và học XMC.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đức Minh- Phó Viện trưởng cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, hội thảo mang tính định hướng ban đầu, để có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn Bộ GD&ĐT cần đầu tư nghiên cứu khảo sát, đánh giá trên diện rộng. Ban nghiên cứu GDTX và Vụ GDTX cần tích cực phối hợp nghiên cứu đánh giá thực tiễn chỉ ra cụ thể những khóa khăn bất cập và nhu cầu học tập của người dân, trên cơ sở đó sẽ đề xuất xây dựng chương trình, tài liệu, SKG dạy và học XMC mới phù hợp với nhu cầu, đặc điểm học tập của người dân và bối cảnh phát triển KT-XH hiện nay./.

Ban nghiên cứu GDTX