Hội thảo Định hướng nghiên cứu và phát triển Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư

25/05/2018 22:39 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các sự kiện chào đón Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018, ngày 25/5/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Định hướng nghiên cứu và phát triển Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư.

Ngoài sự tham dự của Lãnh đạo Viện, các chuyên gia, Hội đồng Khoa học Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, thành viên Hội đồng khoa học các Trung tâm, Hội thảo còn có sự hiện diện của đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục, Vụ Giáo dục thường xuyên, Văn phòng Chương trình Nghiên cứu quốc gia về Khoa học giáo dục giai đoạn 2016 – 2020.

Sau phần phát biểu khai mạc và đề dẫn của GS.TS. Trần Công Phong - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe nhiều báo cáo quan trọng về định hướng phát triển trong tương lai của Viện. Bao gồm:

1. Định hướng nghiên cứu và phát triển Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư do PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Quản lí khoa học, đạo tạo và hợp tác quốc tế, trình bày.

2. Định hướng nghiên cứu và phát triển của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non, trình bày.

3. Định hướng nghiên cứu giai đoạn 2018 – 2023 của Trung tâm nghiên cứu giáo dục Phổ thông do PGS.TS. Phạm Đức Quang, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông, trình bày.

4. Định hướng nghiên cứu Đánh giá giáo dục trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư do PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng ban nghiên cứu Đánh giá kết quả giáo dục, trình bày.

5. Báo cáo phát triển công tác Thông tin - Thư viện - Truyền thông - Dự báo Giáo dục và Đào tạo nhân lực trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư do PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo, trình bày.

6. Định hướng nghiên cứu và phát triển của Ban nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư do TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt, trình bày.

7. Định hướng nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Viện khoa học giáo dục Việt Nam do TS. Trịnh Thị Anh Hoa, Trưởng ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục, trình bày.

8. Nghiên cứu khoa học công nghệ về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2013-2017 và định hướng đến năm 2025 do TS. Đào Thị Bình, Phó Trưởng ban nghiên cứu Giáo dục dân tộc, trình bày.

9. Nghiên cứu giáo dục thường xuyên giai đoạn 2012-2017 và định hướng nghiên cứu 2018-2023 trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư do ThS. Bế Hồng Hạnh, Phó Trưởng ban nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên, trình bày.

10. Định hướng nghiên cứu, hợp tác của Trung tâm nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục  học trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư do PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục, trình bày.

Tiếp theo các bài báo cáo, các đại biểu đã tham gia vào phần thảo luận. Nhiều ý kiến thảo luận đã được các đại biểu đưa ra nhằm để làm rõ hơn các định hướng phát triển của Viện nói chung và của các trung tâm nói riêng.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Viện trưởng GS.TS. Trần Công Phong trân trọng gửi lời cảm ơn đến các khách mời đã đến tham dự Hội thảo. Ông cũng đánh giá cao những báo cáo của các đơn vị, đặc biệt là những ý kiến đóng góp của các đại biểu từ các Vụ, Cục, Văn phòng Chương trình Nghiên cứu quốc gia về Khoa học giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 và của các chuyên gia cho Hội thảo. Ông cho rằng, đây là một Hội thảo rất thành công của Viện, những báo cáo và ý kiến đóng góp tại hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng hoạt động của Viện trong tương lai. Qua đó, Hội thảo xác định Viện sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu các cơ sở khoa học để tư vấn cho Lãnh đạo Bộ ban hành những chính sách mang tính khả thi và kiến tạo; nghiên cứu về thống kê, phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai phục vụ cho cuộc cách mạng khoa học 4.0 đang diễn ra; nghiên cứu quy hoạch mạng lưới và hệ thống các cơ sở giáo dục… 

 

Description: 00.jpg

Viện trưởng GS.TS. Trần Công Phong phát biểu khai mạc hội thảo

 

Description: 0 copy.TIF

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

 

Description: 1.jpg

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:

 

Description: 5.jpg

PGS.TS. Trần Thị Thái Hà trình bày Báo cáo phát triển công tác Thông tin - Thư viện - Truyền thông - Dự báo Giáo dục và Đào tạo nhân lực trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

 

Description: 6 copy.tif

GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường đóng góp ý kiến

 

Description: 2.jpg

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục phát biểu tại Hội thảo

 

Description: 3 copy.tif

Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên tham gia thảo luận

 

Description: 4.jpg

TS. Trần Thị Phương Nam – Đại diện Chương trình Nghiên cứu quốc gia về Khoa học giáo dục phát biểu tại Hội thảo