Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

03/12/2018 08:40 GMT+7
Trong 2 ngày từ 1 – 2/12/2018, tại Trụ sở của Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận Hoàn Kiếm tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho đảng viên, viên chức của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tham dự buổi khai mạc, về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có đại diện Ban Chỉ huy quân sự Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: TS. Lương Việt Thái – Chính trị viên, TS. Dương Quang Ngọc – Chính trị viên phó, ThS. Lê Anh Đức – Phó Chỉ huy trưởng và TS. Trương Xuân Cảnh – Trường phòng Tổ chức – Hành chính. Về phía Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm có đồng chí Trung tá Phạm Xuân Lai – Phó Chỉ huy trưởng, Thiếu tá Đỗ Quyết Thắng và các giảng viên (Đại tá Đào Văn Đệ, Đại tá Phí Văn Hạnh) đến từ Học viện Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Chính trị viên Lương Việt Thái đã nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết của lớp bồi dưỡng này, đồng thời cũng quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của đợt bồi dưỡng nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể đảng viên, viên chức của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trong 02 ngày, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đã được học tập và tiếp thu các chủ đề quan trọng về quốc phòng và an ninh, bao gồm:

1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

3. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

5. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

6. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lí và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

7. Nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quóc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

Cuối khóa học, các học viên được giao nhiệm vụ hoàn thành bài thu hoạch từ những kiến thức đã được học tập trong thời gian vừa qua và được trao chứng chỉ hoàn thành lớp khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Một số hình ảnh của lớp bồi dưỡng:
 
 

Chính trị viên Lương Việt Thái phát biểu khai mạc

 
 

Đại tá Đào Văn Đệ - Giảng viên Học viện Quốc phòng

 
 

Lớp học Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng đối tượng 4

 
Trịnh Cao Khải
Trung tâm Thông tin và Dự báo