Seminar chia sẻ kết quả, kinh nghiệm tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế

15/12/2018 11:05 GMT+7
Tiếp tục chuỗi các buổi seminar chia sẻ kinh nghiệm tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế của các cán bộ, nghiên cứu viên được Viện cử đi tham dự, ngày 14/12/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức buổi seminar chia sẻ kinh nghiệm tham dự các chương trình học ngắn hạn.

Tham dự buổi seminar lần này, ngoài sự có mặt của hai báo cáo viên vừa hoàn thành các khóa học ở nước ngoài về là ThS. Bùi Thị Diển (Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông) và ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (Trung tâm Thông tin và Dự báo) còn có sự hiện diện của các cán bộ quản lí, nghiên cứu viên, chuyên viên của Phòng Quản lí khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông, Trung tâm Thông tin và Dự báo và những người có quan tâm khác.

Các đại biểu tham dự buổi seminar đã được nghe 2 báo cáo viên chia sẻ nhiều kinh nghiệm tìm kiếm học các loại học bổng ngắn hạn và các học bổng đào tạo thạc sĩ thông qua 02 báo cáo:

1. Phát triển chuyên môn theo chương trình học bổng ngắn hạn Endeavour do ThS. Bùi Thị Diển, TTNC Giáo dục Phổ thông, chia sẻ.
 
 
 
2. Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản - JDS do ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, Trung tâm Thông tin và Dự báo.
 
 
 

Sau khi lắng nghe phần trình bày của 2 báo cáo viên, các đại biểu quan tâm tham dự đã đặt khá nhiều câu hỏi nhằm hiểu rõ hơn về phương thức tìm kiếm học bổng, cách đạt được học bổng cũng như các kinh nghiệm sinh hoạt khi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Đây là một buổi seminar rất ý nghĩa với các đại biểu tham dự, với những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ các báo cáo viên, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và tham dự những chương trình học ngắn hạn hoặc những chương trình đào tạo thạc sĩ ở các nước phát triển.

 
Trịnh Cao Khải
Trung tâm Thông tin và Dự báo