Sinh hoạt khoa học “Phương pháp sư phạm: Sử dụng tiếng Anh (EMI) trong giảng dạy các môn học”

20/12/2018 20:24 GMT+7
Ngày 19/12/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Phương pháp sư phạm: Sử dụng tiếng Anh (EMI) trong giảng dạy các môn học”, do diễn giả: TS. David Caldwell – Đại học Nam Úc (University of South Australia) trình bày.

Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có TS. Lê Đông Phương – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đại học, các lãnh đạo, nghiên cứu viên, chuyên viên các phòng, ban, trung tâm thuộc Viện.
TS. David Caldwell đã chia sẻ với các thính giả nhiều lí thuyết mới về phương pháp sử dụng tiếng Anh (EMI) trong việc giảng dạy, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ học và giáo dục học. Các đại biểu tham dự cũng đặt nhiều câu hỏi, và cùng thảo luận với phần trình bày của diễn giả để hiểu rõ hơn những thông tin, kiến thức mà ông chia sẻ, như các thuật ngữ “new rhetoric”, “ESP (English for Specific School) tradition”, hay “Sydney school” …
Ngoài ra, diễn giả còn chia sẻ thêm một vài thông tin về Đại học Nam Úc, nơi ông công tác. Ông hi vọng, trong tương lai, nhà trường sẽ được đón tiếp các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sang làm việc và học tập tại nhà trường.
 
Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:
 

TS. David Caldwell – Đại học Nam Úc

 
 
 
 
 
Trịnh Cao Khải
Trung tâm Thông tin và Dự báo