Thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt – Lào tại trường Nguyễn Du, Viêng Chăn, Lào

21/12/2018 08:09 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt – Lào tại trường Nguyễn Du, Viêng Chăn, Lào, ngày 18/12/2018, Hội đồng thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt – Lào tại trường Nguyễn Du, Viêng Chăn, Lào đã tổ chức họp và làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt – Lào thuộc Đề án thí điểm dạy học song ngữ Việt – Lào tại trường phổ thông Nguyễn Du, Viêng Chăn, Lào được xây dựng nhằm phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt, đặc biệt trong học tập các môn toán, khoa học tự nhiên, nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, qua đó góp phần thực hiện hợp tác Việt – Lào trong giáo dục.

Chương trình gồm các môn Toán (ở cả 3 cấp), Thế giới quanh ta (tiểu học), Khoa học (trung học cơ sở), và Vật lí, Hóa học, Sinh học (ở trung học phổ thông).

Tham gia các hội đồng thẩm định là các chuyên gia giáo dục, giáo viên có kinh nghiệm trong và ngoài nước. Trong đó, mỗi hội đồng đều có chuyên gia người Lào tham gia.

Sau 03 ngày làm việc  khoa học, nghiêm túc (từ ngày 18 – 20/12/2018), các hội đồng đã đánh giá được những ưu điểm của Chương trình đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế và góp ý để giúp các tác giả hoàn thiện Chương trình.

Một số hình ảnh:

Viện trưởng GS.TS. Trần Công Phong phát biểu khai mạc

 
PGS.TS. Trần Huy Hoàng trao đổi với hội đồng
 
 

Hội đồng các bộ môn làm việc

 
Trịnh Cao Khải
Trung tâm Thông tin và Dự báo