Tập huấn: “Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn và học tập suốt đời”

22/12/2018 08:02 GMT+7
Với mục tiêu tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục người lớn (GDNL), giáo dục thường xuyên (GDTX), học tập suốt đời (HTSĐ), tạo cơ hội để giao lưu, trao đổi thông tin và kiến thức học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung và phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về GDNL và HTSĐ của quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VKHGDVN/VNIES) phối hợp cùng Chương trình học giả Fulbright – Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, tổ chức 02 khóa tập huấn “Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn và học tập suốt đời” (Methods of identifying, measuring, and analysing basic indicators in aldult learning & education and lifelong learning). Các khóa học bắt đầu từ ngày 17/12 cho đến 28/12/2018.

Công tác giảng dạy do GS.TS. Aaron Benavot, chuyên gia Fulbright đến từ Trường Đại học Giáo dục, ĐH Tổng hợp Albany-SUNY, New York, Hoa Kỳ đảm nhận.

 
GS.TS. Aaron Benavot 

Từ ngày 17/12 – 21/12/2018, Khóa 1 của đợt tập huấn đã được tổ chức tại Phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham dự của 14 học viên đến từ các đơn vị trong và ngoài Viện, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các tổ chức giáo dục tại Hà Giang, Đà Nẵng, các tổ chức quốc tế như UNESCO, SEAMEO CELL.

Trong quá trình giảng dạy, GS.TS. Aaron Benavot chia sẻ, trình bày những kiến thức, quan điểm và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời nhằm giúp cho các học viên có được bức tranh tổng quan về học tập, giáo dục người lớn và học tập xuốt đời; các xu thế phát triển của lĩnh vực này trên thế giới hiện nay; các chỉ số phân tích, đo lường. Nhiều bài học kinh nghiệm về giáo dục cho người lớn và học tập suốt đời trên thế giới và tại Việt nam đã được chuyên gia và các học viên phân tích, đánh giá, chia sẻ một cách khác quan, trung thực nhằm tìm ra những phương pháp, cách tiếp cận mới phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập trong thời gian tới.

Kết thúc khóa học thứ nhất, thay mặt Lãnh đạo đơn vị tổ chức, Phó Viện trưởng PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã trân trọng gửi lời cảm ơn với những đóng góp của GS.TS. Aaron Benavot trong thời gian qua cũng như biểu dương thành tích, nỗ lực học tập của các học viên tham dự.  

 
 
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cùng GS.TS. Aaron Benavot đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học
cho các học viên
 tham dự
 
Phòng QLKH, ĐT&HTQQT