Hội thảo “Những lí luận và thực tiễn trong giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh cấp trung học cơ sở vùng khó của Việt Nam”

27/12/2018 14:41 GMT+7
Sáng ngày 26/12/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Những lí luận và thực tiễn trong giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh cấp trung học cơ sở vùng khó của Việt Nam”

Chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Phạm Đức Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tham dự hội thảo, ngoài sự có mặt của các lãnh đạo, nghiên cứu viên, chuyên viên của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông và các thành viên nhóm nghiên cứu, còn có sự hiện diện của đại diện Ban nghiên cứu Gáo dục dân tộc và Trường TH, THCS, THPT thực nghiệm KHGD - Viện KHGDVN; đại diện Ủy ban Văn hóa thanh thiếu niên, nhi đồng; các chuyên gia tư vấn Viện KHGDVN.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày những quan niệm về kĩ năng thế kỉ XXI; kinh nghiệm giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI của một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nam Phi (những nghiên cứu về dạy học kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh THCS ở vùng khó), Singaphore, Thái Lan, Malaysia (những kĩ năng thế kỉ XXI đã được chọn để giáo dục cho HS phổ thông) và giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh Việt Nam trên nền giáo dục kĩ năng sống,….Nội dung chi tiết được thể hiện qua 03 báo cáo:

1. Báo cáo về “Khung lí luận về  giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI”

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ công cụ khảo sát thực trạng GDKNS và định hướng giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI.

3. Báo cáo các giải pháp đưa kĩ năng thế kỉ XXI vào nhà trường phổ thông vùng khó của Việt Nam

Sau khi lắng nghe các báo cáo nêu trên, ở phần thảo luận, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến và cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu góp phần nâng cao chất lượng các bản báo cáo. Qua đó, nhóm nghiên cứu có thể hoàn thiện hơn nữa những cơ sở lí luận và thực tiễn trong giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh cấp trung học cơ sở vùng khó của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
 
 
 
 
Trịnh Cao Khải 
Trung tâm Thông tin và Dự báo
(Thông tin và hình ảnh do TTNC GDPT cung cấp)