Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

18/01/2019 19:32 GMT+7
Ngày 16/01/2019, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn năm 2019.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Trần Công Phong - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng, đồng chí Dương Quang Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Viện, đồng chí Ngô Thanh Thủy - Bí thư Đoàn Thanh niên cùng toàn thể BCH Công đoàn Viện, UBKT Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Viện và BCH Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện.

Thay mặt BCH Công đoàn Viện, đồng chí Dương Quang Ngọc trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Trong năm 2018, nhìn chung, các hoạt động theo kế hoạch công tác của Công đoàn Viện đã được triển khai hiệu quả được đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực hưởng ứng. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Công đoàn Viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, được Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện đánh giá cao và ghi nhận. Năm 2018, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng Bằng khen chuyên đề “Văn hóa - Thể thao” cho Công đoàn Viện và tặng Bằng khen cho 02 công đoàn Ban nghiên cứu Đánh giá giáo dục, Phòng Tổ chức - Hành chính có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018; 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018. Tổng kết năm 2018, Công đoàn Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tặng giấy khen 03 công đoàn: Ban nghiên cứu Đánh giá giáo dục, Trung tâm Thông tin và Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông; tặng giấy khen cho 15 đoàn viên công đoàn Xuất sắc; Công nhận 02 Công đoàn bộ phận Xuất sắc, 09 công đoàn bộ phận vững mạnh; 81 đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Nhằm phát huy những thành tựu đồng thời khắc phục những hạn chế của năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công đoàn Viện tập trung vào 6 nội dung chính: Một là, tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia công tác quản lí, bảo vệ quyền lợi người lao động; Tạo điều kiện, cơ hội việc làm để góp phần vừa nâng cao năng lực cán bộ vừa góp phần cải thiện đời sống cho mỗi đoàn viên công đoàn; Hai là, tiếp tục duy trì và phát huy vai trò hoạt động của công đoàn bộ phận; phân công nhiệm vụ cho mỗi đoàn viên công đoàn theo đúng chức năng, nghiệp vụ; hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ  của đơn vị, tăng cường các sinh hoạt khoa học; hợp tác nghiên cứu; đào tạo và tự đào tạo; Ba là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn và công đoàn viên trong lộ trình thực hiện tự chủ của đơn vị và của Viện; Bốn là, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua do công đoàn Viện phát động ”Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm trong Nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo”; Năm là, tham gia đầy đủ và có kết quả các chương trình hoạt động chung của Công đoàn Ngành; Sáu là, cùng với chính quyền, Công đoàn chủ trì, phát động cuộc vận động: Xây dựng kỷ cương, lề lối làm việc trong cơ quan nghiên cứu khoa học; Xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành kỷ cương, nề nếp của công chức, viên chức trong cơ quan, nơi làm việc.

Sau khi lắng nghe một số ý kiến của BCH các công đoàn trực thuộc, Bí thư - Viện trưởng Trần Công Phong đã có những trao đổi, đóng góp để nội dung bản báo cáo Tổng kết Công đoàn Viện năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 được  hoàn thiện hơn. Theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư - Viện trưởng, giải pháp trong giai đoạn khó khăn hiện nay là tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến để các đoàn viên hiểu rõ tình hình của Viện, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn; tích cực tìm kiếm các dự án, đề tài khoa học, các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn và cải thiện thu nhập.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần phấn khởi của các đại biểu đến tham dự chuẩn bị đón năm mới Kỷ Hợi với thắng lợi mới và quyết tâm cao thực hiện những kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:


Chủ tịch Dương Quang Ngọc trình bày báo cáo Tổng kết

 


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trần Hương Giang trình bầy báo cáo

 


Bí thư, Viện trưởng Trần Công Phong trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 


TS Dương Quang Ngọc trao Giấy khen cho Công đoàn bộ phận có thành tích Xuất sắc tiêu biểu

 


Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trao giấy khen
cho các đoàn viên Công đoàn Xuất sắc

 

 
 
 
Một số đại biểu phát biểu tại Hội nghị
 
Tin bài: Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam