Hội thảo tổng kết Dự án năng lực số cho trẻ em Châu Á Thái Bình Dương

21/05/2019 15:50 GMT+7
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, (tại Phòng họp tầng 2, Nhà khách Phụ nữ, số 20 Thuỵ Khuê, Hà Nội) trong khuôn khổ Dự án năng lực số cho trẻ em Châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển Bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia đã tổ chức Hội thảo, nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu và xin ý kiến của các chuyên gia về các nội dung chính trong báo cáo tổng kết cũng như xin ý kiến, đóng góp, khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy năng lực số cho trẻ em Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đến tham dự Hội thảo có trên 50 đại biểu, đại diện cho các cơ quan, đơn vị, như: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD và ĐT); một số Sở GD và ĐT đã tham gia khảo sát (như Sở GD và ĐT Cần Thơ,...); trường Đại học Sư phạm Hà Nội; trường phổ thông tại Hà Nội (đại diện lãnh tạo, giáo viên trường phổ thông); chuyên gia nghiên cứu dự báo giáo dục; chuyên gia nghiên cứu về Khoa học giáo dục của Viện KHGDVN, cùng thành viên của nhóm nghiên cứu thực hiện Dự án.
  
Sau phần phát biểu khai mạc của GS.TS Trần Công Phong, Viện trưởng Viện KHGDVN, Hội thảo đã được nghe phần trình bày của các chuyên gia, với 03 báo cáo chính là: 
1. Kết quả khảo sát năng lực số của trẻ em (tuổi 15) tại 5 tỉnh của Việt Nam, do PGS.TS Phạm Đức Quang đại diện nhóm nghiên cứu trình bày, chủ yếu tóm tắt, những nội dung chính về: bối cảnh thực hiện, kết quả thu được sau khảo sát, một số nhận định ban đầu, một số khuyến nghị cơ bản,...
2. Phân tích độc lập về dữ liệu khảo sát DKAP, do TS.Vương Quân Hoàng (Trường Đại học Phenkaa) trình bày, làm rõ thêm về những phát hiện mới sau nghiên cứu này.
3. Chính sách cho phát triển ICT trong nhà trường phổ thông và một số sáng kiến cho ICT trong nhà trường phổ thông, do ThS. Nguyễn Hoài Nam, đại diện Cục Công nghệ thông tin trình bày.
  
Sau phần báo cáo chung, Hội thảo đã bước sang phần thảo luận, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia tham dự. Nhìn chung các đại biểu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm và đề nghị được các bên liên quan thông qua. Bên cạnh đó, để nhân rộng ảnh hưởng của kết quả có được, ngoài những góp ý xoay quanh trọng tâm của Hội thảo, tập trung vào các kết quả nghiên cứu, (như bổ sung và làm rõ hơn một số nội hàm của tiêu chí đánh giá;…) thì các vấn đề như: bổ sung về bối cảnh, điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam; những yếu tố chính tác động đến năng lực của đối tượng khảo sát; vấn đề chọn mẫu khi so sánh giữa 04 quốc gia tham gia khảo sát này;… khuyến nghị về giải pháp chính sách; đã được các chuyên gia, đại biểu tham dự đề cập.
 
Hội thảo đã thành công tốt đẹp với mong đợi sớm có được các chính sách và giải pháp nhằm gia tăng giá trị của kết quả nghiên cứu. Từ những kết quả có được, Hội thảo cũng mong muốn sẽ có những đề xuất cho tiếp tục nghiên cứu theo hướng này ở giai đoạn tới. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo này.
  
GS.TS Trần Công Phong, Viện trưởng Viện KHGDVN phát biểu khai mạc Hội thảo
 
 
PGS.TS Phạm Đức Quang, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo
 
 
TS. Vương Quân Hoàng trình bày báo cáo
 
ThS. Nguyễn Hoài Nam trình bày báo cáo
 
Đoàn chủ tịch chủ trì thảo luận tại Hội thảo
 
Các đại biểu chụp chung ảnh kỉ niệm nhân gặp gỡ tại Hội thảo
  
Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia