Sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “50 năm thực hiện Di chúc của Bác” của Đảng ủy Khối

13/11/2019 10:59 GMT+7
Thực hiện kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “50 năm thực hiện Di chúc của Bác” của Đảng ủy Khối, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức sinh hoạt với chuyên đề “Hồ Chí Minh với công tác cán bộ”.

  
Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề cùng chi bộ phòng TC-HC, được sự phân công của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, đồng chí Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GD&ĐT, đồng chí Trần Công Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Bí thư Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Mai Phượng trình bày chuyên đề “Hồ Chí Minh với công tác cán bộ” với nội dung:
- Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.
- Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay. 
 
  
Sau khi nghe bài trao đổi, các đảng viên và đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề tiếp tục có các ý kiến nhận xét, bổ sung, góp ý, tạo không khí thảo luận sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực và cảm giác xúc động. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Hữu Hoan và đồng chí Trần Công Phong đã đưa ra những ý kiến kinh nghiệm của bản thân, những nhà quản lý cùng soi vào Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đưa ra những chia sẻ, tâm tư của các đồng chí. Việc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là việc làm quan trọng và cần thiết, là dịp để các cán bộ, đảng viên tự soi mình, tự răn mình về đạo đức, lối sống để tiến bộ hơn nữa. 
  
Văn phòng Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam