Hội nghị Học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 và 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

13/11/2019 11:01 GMT+7
Ngày 06 tháng 11 năm 2011, Đảng ủy Viện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 và 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, Báo cáo viên của Hội nghị; BCH Đảng ủy Viện cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
  
  
Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày kết quả chính của Hội nghị lần thứ 10 và 11 khóa XII; phân tích về các nội dung như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, …; giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Việt Thái, Phó Bí thư Đảng ủy đã thay mặt cho Đảng ủy, đề nghị các chi bộ, đảng viên quán triệt, thảo luận, vận dụng những nội dung của Nghị quyết trong thực tiễn công tác.
Văn phòng Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam