Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 11/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông" Mã số: V2013-06NV, do Th.s Phạm Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: Tăng cường năng lực nghiên cứu cải tiến, thiết kế mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội cho cán bộ nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cải tiến, thiết kế mẫu  TBDH các môn khoa học xã hội ở trường phổ thông.
Kết quả nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài: (1) Nghiên cứu định hướng thiết kế thiết bị dạy học; (2) Nghiên cứu nguyên tắc thiết kế TBDH; (3) Nghiên cứu quy trình nghiên cứu TBDH; (4) Thiết kế cải tiến mẫu TBDH các môn khoa học xã hội theo các môn học.
- Nghiên cứu thực trạng: tìm hiểu thực trạng TBDH ở các trường phổ thông.
- Thiết kế, cải tiến các loại hình TBDH các môn khoa học xã hội: TBDH các môn Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử.
- Thử nghiệm và lấy ý kiến góp ý một số chuyên gia và giáo viên cho các mẫu TBDH tự làm.
Sản phẩm của nhiệm vụ:
- 02 đĩa CD:  CD trò chơi ô chữ hỗ trợ dạy học môn Văn - Sử - Địa, CD Xây dựng tư liệu về các tác gia văn học trong chương trình Ngữ văn ở trường THPT bằng bản đồ tư duy.
- 01 dụng cụ: thước đo mốc lịch sử Việt Nam;
- 01 mô hình: mô hình lát cắt Địa lý;
- 02 bộ tranh: bộ tranh môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12: Phần khái quát văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn ở trường THPT bằng bản đồ tư duy; Bộ tranh dạy học môn Lịch sử: Tư liệu hỗ trợ dạy học Lịch sử Việt Nam thời Lý.