Nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 21/11/2014, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ Hoạt động giáo dục của trường Tiểu học giai đoạn sau năm 2015. Mã số:V2013 – 03NV, doThS. Bùi Ngọc Diệplàm chủ nhiệm

     Với mục tiêu nghiên cứu đề xuất mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức và cách thức đánh giá học sinh trong hoạt động giáo dục ở trường Tiểu học sau năm 2015. Nhóm tác giả đề tài đã tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận của nhiệm vụ, bao gồm làm rõ một số khái niệm, quan niệm «giáo dục», «hoạt động», «hoạt động giáo dục», «Năng lực», «hoạt động giáo dục trong trường tiểu học», các đặc điểm, đặc trưng tâm sinh lí lứa tuổi của bậc tiểu học, tổng quan nghiên cứu quốc tế liên quan đến nội dung của đề tài.
     Nhiệm vụ nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận cho việc đề xuất các Hoạt động giáo dục của  trường Tiểu học  giai đoạn sau năm 2015: Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho Ban chỉ đạo chương trình giáo dục sau năm 2015, các tác giả chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015 khi xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015; giúp cán  bộ quản lý giáo dục, các giáo viên và tổng phụ trách Đội, ...  sử dụng tham khảo khi tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ở trường Tiểu học; bổ sung nguồn thông tin, tư liệu cho các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, các chuyên gia tâm lý, giáo dục, … khi thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về  hoạt động giáo dục của  trường Tiểu học

Vũ Thị Hồng Khanh

Tin khác