Nghiệm thu đề tài "Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 29/9/2014, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do GS-TS Phan Văn Kha làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài Tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước. Mã số:V2013 - 02, do ThS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

     Với mục tiêu tìm hiểu lương giáo viên phổ thông của một số nước, đề xuất một số khuyến nghị về vấn đề tiền lương đối với giáo viên phổ thông của Việt Nam. Tác giả đã tập trung nghiên cứu, tổng quan các tài liệu trong nước và quốc tế để thực hiện các nội dung đề tài hướng tới, trong đó đã làm rõ cơ sở lí luận về lương giáo viên phổ thông, bao gồm các khái niệm « Lương », « Giáo viên phổ thông », « Lương giáo viên phổ thông »; tầm quan trọng của chính sách lương đối với giáo viên phổ thông, các yếu tố ảnh hưởng đến lương giáo viên phổ thông.
     Tìm hiểu chế độ làm việc, chế độ lương và chế độ đãi ngộ đối với giáo viên phổ thông ở 3 quốc gia : Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc.
     So sánh chế độ làm việc, lương và chế độ đãi ngộ  đối với giáo viên phổ thông giữa Việt nam và các nước được tìm hiểu, tác giả đề tài cũng đề xuất các khuyến nghị nhằm đối mới và nâng cao hiệu quả của chính sách lương đối với giáo viên phổ thông ở Việt Nam.

Vũ Thị Hồng Khanh

Tin khác