Sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 16/4/2015, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông”, do PGS. TS. Phạm Đức Quang trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được nhiều chuyên gia, nghiên cứu viên trong Viện.

     PGS. TS. Phạm Đức Quang trình bày bài báo cáo “Mô hình phát triển chương trình giáo dục phổ thông” với hai nội dung chính:
     - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam: tìm hiểu về mô hình phát triển chương trình của một số nước cùng với một số nhà khoa học tiêu biểu trên thế giới; về kinh nghiệm phát triển chương trình của Việt Nam;
     - Đề xuất cho Việt Nam: quy trình xây dựng chương trình và đặc điểm của chương trình theo hướng phát triển năng lực người học.
     Nội dung bài trình bày cho thấy hiện nay trên thế giới có nhiều cách tiếp cận khác nhau, mỗi cách tiếp cận đưa ra mô hình phát triển chương trình khác nhau. Mỗi mô hình lại có những ưu và nhược điểm riêng nên việc vận dụng mô hình một cách phù hợp thì cần phải xem xét đến điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội  của mỗi nước. Và dựa vào kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam trong thời gian qua, Ông thấy cần phải có cách tiếp cận chung về phát triển chương trình và sách giáo khoa mới (sau 2015). Từ đó, PGS. TS. Phạm Đức Quang đã đề xuất mô hình phát triển chương trình (quy trình vòng lặp) với năm bước: mục tiêu, nội dung, chuẩn, thử nghiệm, phân tích; và đưa ra các đặc điểm chương trình theo định hướng phát triển năng lực cần phải có.

Lương Đình Hải

Tin khác