Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 3/6/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non và phổ thông" Mã số: V2014-01NV, do ThS. Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

     Mục tiêu nhiệm vụ: Nghiên cứu cải tiến, thiết kế 30 mẫu thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu cho cán bộ trung tâm.
     Kết quả nghiên cứu
     Về cơ sở lý luận:
     - Nhiệm vụ đã làm rõ được một số thuật ngữ liên quan đến nội dung nghiên cứu: TBDH, đồ dùng, đồ chơi, TBDH tự làm, cải tiến, thiết kế TBDH đồ dùng, đồ chơi, Nguyên tắc thiết kế, ….
     - Nhiệm vụ đã nghiên cứu và đưa ra nguyên tắc thiết kế TBDH, quy trình cải tiến, thiết kế TBDH, đồ dùng, đồ chơi tự làm.
     Về thực tiễn khảo sát:
     - Nhiệm vụ đã tìm hiểu thực trạng TBDH, đồ dùng, đồ chơi tự làm; Lựa chọn một số TBDH, đồ dùng, đồ chơi tự làm có chất lượng và hiệu quả để đề nghị hoàn thiện, phổ biến và nhân rộng.
     - Nhiệm vụ đã khảo sát GV mầm non, tiểu học, THCS, THPT ở 3 tỉnh/thành phố miền Trung: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị để đưa ra tiêu chí chọn mẫu TBDH, đồ dùng, đồ chơi tự làm như: tính sư phạm, tính khoa học- kĩ thuật, tính thẩm mỹ, tính kinh tế.
     Về cải tiến, thiết kế một số mẫu TBDH, đồ dùng, đồ chơi
     - Nhiệm vụ đưa ra một số định hướng chung, nghiên cứu cải tiến, nghiên cứu thiết kế mới TBDH, đồ dùng, đồ chơi: TBDH, đồ dùng, đồ chơi dành cho nhiều môn học, các cấp học; Đa dạng hóa các loại hình thiết bị; Chú trọng TBDH gắn với thực hành; Tăng cường TBDH có ứng dụng CNTT; Phát huy vai trò của các TBDH truyền thống; Nghiên cứu các TBDH tích hợp; Nghiên cứu về TBDH dành cho HS khuyết tật; Nghiên cứu về phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học.
     - Nhiệm vụ đưa ra 38 mẫu trong đó có: 17 tranh ảnh, 10 dụng cụ, 3 mô hình và 8 phần mềm.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy