Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 10/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”, Mã số: B2013-37-29NV, do ThS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.
Kết quả nghiên cứu của đề tài:
1/ Về nội dung nghiên cứu
     - Làm rõ một số khái niệm liên quan, nêu lên sự tất yếu và cần thiết của đào tạo liên thông góp phần xây dựng xã hội học tập trong xu thế hội nhập toàn cầu, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.
     - Làm rõ sự cần thiết phải xây dựng các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông.
     - Đề xuất một số khuyến nghị liên quan đến việc xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.
2/ Khuyến nghị
* Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
     - Cần rà soát lại toàn bộ các cơ sở GD có thực hiện ĐTLT từ trình độ CĐ lên ĐH
     - Xử lý nghiêm những cơ sở ĐTLT chưa có phép và tuyển sinh không đúng quy định
     - Công bố thông tin về ĐTLTĐH trên các trang mạng chính thống
     - Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về ĐTLT nhằm thu thập được thông tin từ nhiều nguồn.
     - Ban hành những văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện ĐTLT theo hướng đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời của mọi người và thỏa mãn các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. 
     - Tập huấn và cử cán bộ quản lý về giáo dục, các nhà khoa học GD, các GV giỏi ở các cơ sở GD... đi học tập kinh nghiệm ĐTLT ở nước ngoài.
* Đối với các cơ sở giáo dục có thực hiện ĐTLT: 
     - Cần chủ động lên kế hoạch về ĐTLTĐH
     - Chỉ nên ĐTLT những ngành mà nhà trường có truyền thống và đảm bảo đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng
     - Công bố rộng rãi thông tin về ĐTLT cho các bên liên quan
     - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát quá trình ĐTLT
     - Tăng cường liên hệ với các doanh nghiệp để phối hợp với doanh nghiệp trong ĐT và giới thiệu việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp
 

Tin khác