Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

25/06/2019 08:55 GMT+7
Ngày 19/06/2019, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Tham dự hội thảo, có: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ; ThS. Giàng Thị Lan - Vụ Giáo Dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số đơn vị trực thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc.
 
Hội thảo được tổ chức nhằm: Thảo luận về một số vấn đề liên quan đến tiếng Việt, nâng cao năng lực tiếng Việt đối với học sinh tiểu học người dân tộc thiếu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó chú ý đến các giải pháp toàn diện được nhìn từ góc độ quản lí, đến phương pháp/kĩ thuật; Trao đổi về vai trò của sự kết hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội (cộng đồng), sự kết này không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ cũ, và nó đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả của việc nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe TS. Trần Thị Yên – chủ nhiệm, đại diện cho nhóm nghiên cứu báo cáo các nội dung: (1) Những vấn đề lí luận về nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số; (2) Kết quả khảo sát thực trạng năng lực tiếng Việt và thực trạng các giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; (3) Báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
 
Sau khi lắng nghe phần trình bày báo cáo của chủ nhiệm nhóm nghiên cứu, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến và đặt nhiều câu hỏi cho nhóm nghiên cứu nhằm làm rõ hơn nữa chủ đề của hội thảo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến giáo dục dân tộc nói chung, đối với việc nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số nói riêng.
 
Phát biểu kết thúc Hội thảo, TS. Trần Thị Yên thay mặt nhóm nghiên cứu và lãnh đạo Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc đã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu tham dự Hội thảo, đồng thời cũng đánh giá rất cao những tham/góp, chia sẻ của các đại biểu để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện nhằm nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện chất giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo:
  
TS. Trần Thị Yên – Chủ nhiệm nhóm NC báo cáo 
 
Các đại biểu tham dự hội thảo

Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Tin khác