Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tâm lí học và giáo dục học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

23/05/2018 15:25 GMT+7
Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5, ngày 21/5/2018, Trung tâm Tâm lí học và Giáo dục học – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tâm lí học và giáo dục học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.

Đến tham dự Hội thảo, ngoài sự có mặt của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Tâm lí học và Giáo dục học, còn có sự hiện diện của các khách mời như: PGS.TS. Trần Kiều – Nguyên Viện trưởng Viện KHGDVN, PGS.TS. Nguyễn Trọng Rỹ - Chuyên gia cao cấp Viện KHGDVN, ThS. Lưu Văn Định – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Viện KHGDVN.

1.jpg

Hội thảo đã chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin về khoa học – công nghệ và những kết quả nghiên cứu mới của Trung tâm Tâm lí học và Giáo dục học. Tập trung chủ yếu vào một số chủ đề như: Các tiêu chí đánh giá tự chủ trong giáo dục đại học; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông; Giáo dục di sản trong nhà trường phổ thông….

Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng trao đổi, thảo luận và đề xuất một số phương hướng nghiên cứu mới của Trung tâm trong giai đoạn tới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện tại và trong tương lai.