Hội thảo Khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn

24/05/2018 10:14 GMT+7
Theo chỉ đạo và được phép của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông đã tổ chức Hội thảo Khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vào sáng ngày 23/5/2018, tại Hội trường ở 50 Liễu Giai, nhằm chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018.

PGS.TS. Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thay mặt lãnh đạo Viện đã đến dự và chỉ đạo Hội thảo của Trung tâm. Hội thảo cũng hân hạnh được đón tiếp đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, các trường Thực nghiệm và toàn thể cán bộ thuộc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông.

Sau phần giới thiệu về ý nghĩa của Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Luật Khoa học công nghệ, Hội thảo đã được nghe các báo cáo, giới thiệu về một số kết quả và hướng nghiên cứu chính của Trung tâm. Cụ thể:

1. Giáo dục vì sự phát triển bền vững (kinh nghiệm quốc tế về việc thực hiện mục tiêu GD vì sự phát triển bền vững; đề xuất những nhiệm vụ và kế hoạch Trung tâm có thể thực hiện đối với mục tiêu vì sự phát triển bền vững) với 03 báo cáo tham luận;

2.  Giáo dục phổ thông hướng vào đáp ứng yêu cầu yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nước nhà với 02 báo cáo tham luận;

3.  Hệ thống giáo dục mở trong trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế với 01 báo cáo tham luận.

4.  Giới thiệu về giáo dục STEM, với 01 báo cáo tham luận.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận, trao đổi thông tin, nhằm làm sáng tỏ hơn các vấn đề học thuật và giúp Trung tâm hình dung rõ hơn các hướng nghiên cứu chính trong thời gian tới, hướng theo tầm nhìn phát triển đến 2030.

Các đại biểu đều cho rằng các báo cáo tại hội thảo này có ý nghĩa thiết thực, làm rõ tầm nhìn và cách thức hợp tác, phát triển, những định hướng nghiên cứu trọng tâm của Trung tâm trong tương lai.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

 
 PGS.TS. Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 
 PGS.TS. Phạm Đức Quang, Phó giám đốc phụ trách, chủ trì Hội thảo

 
 Ông Đỗ Đức Lân báo cáo về một số mục tiêu phát triển bền vững

 

 TS. Phạm Quang Tiến báo cáo về hệ thống Giáo dục mở

 

 Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Công ty PASCO, báo cáo về Giáo dục STEM