Seminar báo cáo kết quả đi công tác, học tập ở nước ngoài quý II/2018

13/06/2018 14:25 GMT+7
Ngày 12/6/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức buổi Seminar báo cáo kết quả đi công tác, học tập ở nước ngoài quý II/2018 do Lãnh đạo Viện, viên chức và nghiên cứu viên của Viện đi công tác và học tập ở nước ngoài trình bày.

Tham dự buổi seminar, ngoài sự có mặt của 03 báo cáo viên: Phó Viện trưởng Viện KHGDVN PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; PGS.TS. Phạm Minh Mục - Trưởng ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt; và nghiên cứu viên ThS. Hồ Huyền Trang đến từ Ban Nghiên cứu giáo dục Không chính quy, còn có sự tham gia của rất nhiều cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu viên đến từ các phòng, ban, trung tâm khác của Viện.

 

 

 

Tại buổi seminar, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe 02 báo cáo, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của đoàn công tác học tập, làm việc tại Perkins school for the blind, Boston, Bang Massachustett, Mỹ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Nguyễn Minh Mục trình bày.

2. Chia sẻ về Khóa học Phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên có nguy cơ – những can thiệp nhằm chống bỏ học và hỗ trợ tái hòa nhập, Israel do ThS. Hồ Huyền Trang trình bày.

 

 Phó Viện trưởng PGS.TS. Nguyễn Đức Minh thay mặt đoàn công tác học tập, 

làm việc tại Perkins school for the blind, Boston, Bang Massachustett, Mĩ báo cáo

 

ThS. Hồ Huyền Trang chia sẻ về Khóa học Phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên có nguy cơ – những can thiệp nhằm chống bỏ học và hỗ trợ tái hòa nhập tại Israel

Nhiều thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thực tế bổ ích về các đợt công tác nước ngoài đã được các báo cáo viên chia sẻ tại buổi seminar. Sau các bài báo cáo, các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận với các báo cáo viên về một số vấn đề học thuật và kinh nghiệm thực tế được chia sẻ trong các bài trình bày.