Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác giáo dục và đào tạo

18/06/2018 10:30 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình số 04-CTr/BTGĐUB ngày 02/3/2018 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nội dung đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 15/6/2018, Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức buổi nói chuyện về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác giáo dục và đào tạo”.

 

Description: IMG_5318.jpg

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Toàn thể đảng viên của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có mặt để lắng nghe bài nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, nguyên Giám đốc Học viện Quản lí giáo dục, trình bày. Qua bài nói chuyện, PGS.TS. Đặng Quốc Bảo đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ông đã cập nhật rất nhiều dữ liệu mới về tư tưởng, con người Hồ Chí Minh mới được phát hiện qua những nghiên cứu, tìm tòi, khảo cứu của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chính trị …

Description: IMG_5328.jpg

Đảng viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Kết thúc buổi nói chuyện, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, PGS.TS. Trần Huy Hoàng đã trân trọng gửi lời cảm ơn những chia sẻ quý báu của PGS.TS. Đặng Quốc Bảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thông tin mà thầy chia sẻ rất hữu ích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là đối với nội dung đổi mới chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đảng viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam noi gương làm theo và phát huy hơn nữa để đóng góp vào sự nghiệp giáo dục quốc gia.

Description: IMG_5334.jpg

Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, PGS.TS. Trần Huy Hoàng